Kontakt: +420 604 921 495 | e-mail: kempstebnice@email.cz

Kemp Stebnice

Vítáme Vás na stránkách kempu Stebnice u Jesenice - Cheb.
Camp Stebnice u Jesenice - Cheb

Cheb, jeho zajímavosti a památky

Cheb - Chebský hrad

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Historie chebského hradu se začala psát někdy na počátku 12. století. Jeho dějiny jsou mimo jiné spojeny s mocným rodem Štaufů z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Byl to právě jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, jediného reprezentanta tohoto typu hradní architektury na našem území. Do dnešních dnů se dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž a především unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly.

Cheb - Kostel sv. Kláry

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Perla chebské barokní architektury byla postavena v letech 1708 - 1712 pod taktovkou architekta Kryštofa Dienzenhofera a dodnes je považována za jednu z nejhodnotnějších barokních staveb v Chebu. Kostel vznikl při klášteru klarisek na místě původního gotického kostela, který byl poničen při obléhání švédskými vojsky. Nedlouho po svém dokončení (v roce 1782) byl kostel odsvěcen v reakci na josefínské reformy. Dnes již odsvěcený klášterní kostel svaté Kláry je součástí komplexu církevních budov na Františkánském náměstí. Provozní doba: duben - září Út - Ne 13:00 -17:00

Cheb - Špalíček

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Jeden z hlavních symbolů Chebské architektury najdete v severní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Jedná se o unikátní komplex jedenácti středověkých kupeckých domů ze 14. století. Tyto zajímavé, částečně hrázděné domky začaly vznikat v už ve 13. století v závislosti na potřeby chebských kupců na místě kramářských bud a masných krámů. Celý komplex, tak jak jej známe dnes, byl dokončen ale až ve století patnáctém. Do dnešních dnů se z původních 3 bloků zachovaly jen 2. Ten třetí byl zbourán pravděpodobně v 19. století.

Cheb - Krajinná výstava

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Krajinná výstava pod Chebským hradem (Císařská louka), hradní příkop a prostory Na Šancích se staly vyhledávanou rekreační zónou. Své umění zde představují zahradnické firmy v tematických expozicích. Součástí výstavy jsou mimo jiné, dětská hřiště, turistické stezky kolem řeky Ohře, lávka se stylizovanou strážní věží, kterou navrhl známý architekt David Vávra. Areál dále nabízí dvě nová sportoviště, tenisový areál, minigolfové hřiště, lanové centrum a lodní dopravu. Cyklistům slouží 50 km dlouhá cyklostezka vedoucí až do Marktredwitzu.

Cheb - Lanové centrum

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Lanové centrum v Chebu je rozsáhlý areál plný volnočasových aktivit pro širokou veřejnost, hlavně pro děti, mládež a v neposlední řadě i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit na obří houpačku, volný pád, dětské lanové překážky, malý okruh s průběžným jištěním a dva velké lanové okruhy. Lanové centrum je součástí areálu Krajinné výstavy na levém břehu Ohře. Lanová centra, mimo jiné, napomáhají k rozvoji pohybových, koordinačních a komunikačních schopností jedince. Najdou zde vyžití děti od 3 let po věkem neomezenou kategorii návštěvníků. Letní provoz od 1. dubna do 31. října.

Cheb - Chebské muzeum

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Muzeum bylo založeno v lednu roku 1873 a zpřístupnění veřejnosti se dočkalo v polovině května roku následujícího, čímž se řadí mezi vůbec nejstarší regionální muzea v Čechách. Své zprvu skromné útočiště nalezlo v části Pachelbelova domu, tedy v objektu v němž byl v únoru 1634 zavražděn generalissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna a který se také řadí k nejlépe dochovaným středověkým budovám na chebském náměstí. Chebské muzeum patří se svými přibližně 100.000 sbírkovými předměty, dokumentačními fondy a knihovnou regionální literatury k předním muzejním zařízením v čechách.

Cheb - Kostel sv. Mikuláše

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Katolický farní kostel sv. Mikuláše je nejstarším chebským kostelem. Tuto monumentální stavbu najdete na Kostelním náměstí. Stavba původně románské baziliky proběhla někdy ve 20. letech 13. století. Záhy však došlo k požáru a zničené části byly rekonstruovány již v gotickém stylu. Během staletí bylo realizováno ještě několik dalších stavebních úprav v duchu baroka a novogotiky. Navštívíte-li kostel, nepřehlédněte románskou křtitelnici z počátku 13. století, která je nejstarším artefaktem stavby. Na portálu nad hlavním vstupem vás zase může zaujmout 9 vytesaných obličejů středověkých stavitelů.

Cheb - Ulička zavražděných

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

V úzké uličce, která se nachází v chebské památkové zóně, mezi Židovskou a Provaznickou ulicí, došlo na Velký pátek roku 1350 k vyvraždění většiny obyvatel chebského židovského ghetta. Příčinou konfliktu byli právě chebští židé, kteří byli zákonem Přemysla Otakara II. z března roku 1254 pod přímou ochranou královské koruny. Na Velký pátek došlo v Chebu k rozsáhlému židovskému pogromu, vyprovokovanému neznámým františkánským kazatelem. Pogromu tehdy padla za oběť většina obyvatel ghetta. Kvůli pogromu dokonce Chebu hrozilo od Karla IV. odejmutí některých městských práv.

Cheb - Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Dnešní podoba náměstí Krále Jiřího z Poděbrad vznikla na počátku 13. století, kdy došlo k rozšíření města z osady pod hradem. Dolní, širší část byla určena pro zelný trh, v horní části probíhaly koňské trhy. Bohatě zdobené domy tvořící náměstí jsou charakteristické vysokými, vícepatrovými střechami. Většina stojících domů vznikla ve 14. století. Během staletí byla mnohá průčelí upravována. Největší dominantou chebského náměstí je již zmiňované seskupení domů, takzvaný Špalíček, stojící v jeho dolní části. Kromě Špalíčku tu najdete i další historické měšťanské domy, které pomáhají dotvořit jedinečnou atmosféru.

Cheb - Pěši zóna

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Jediným kontinuálním prvkem procházejícím celou pěší zónou je takzvaný historiogram. Jedná se o čtyřsetmetrový pruh, který začíná v místě vyústění pěší zóny do náměstí první písemnou zmínkou o Chebu a pokračuje 205 nejdůležitějšími událostmi z jeho 950tileté historie. Potvrzeno! Jára Cimrman byl v Chebu roku 1900. Na časové ose s nejvýznamnějšími daty z historie města, umělecky ztvárněném kovovém krytu odvodňovací strouhy, která prochází celou pěší zónou, se u roku 1900 objeví informace o návštěvě Járy Cimrmana v Chebu.

Cheb - Jára Cimrman

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Český génius a vynálezce Jára Cimrman byl znám mimo jiné jako chodec. Jeho pěší túry udivují svou délkou. Při léčebném pobytu v Karlových Varech v roce 1900 se rozhodl, že si vyšlápne za přítelem hrabětem Zeppelinem do Stuttgartu. Trasu zvládl na tři noclehy. První byl v Chebu. V cestovním deníku se dochovala jeho veršovaná vzpomínka na zdejší výčepní Annu: Ach, ty můj Špalíčku, máš zdivo hrázděné a já na Aničku, vzpomínky blažené. Tuto báseň uvádíme jako nezvratný důkaz, že Cimrman navštívil město Cheb.

Cheb - Galerie výtvarného umění

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Galerie výtvarného umění v Chebu (GAVU Cheb) je muzeum umění orientované na umění 19. a 20. století a na gotické umění z historického regionu Chebska. Sídlí v Chebu v budově Nového radničního paláce architekta Giovanni Battisty Alliprandiho na hlavním chebském náměstí. Zde se nachází několik výstavních prostorů jako stálá expozice gotického sochařství, Velká galerie zaměřená na velké výstavní projekty, stálá expozice českého umění 19. a 20. století, Malá galerie zaměřená na díla umělců nejmladší i střední generace a museum café s prostorem pro výstavy moderní české ilustrace a přednáškovým sálem.

Cheb - Kostel sv. Bartoloměje

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Gotický kostel z let 1414 až 1420, postaven za stavebního dozoru radního Niklase Gummerauera. V roce 1583 byl kostel zasvěcen sv. Václavu a v roce 1673 sv. Bartoloměji. V roce 1809 poškodil kostel požár, který si vyžádal následnou obnovu. Roku 1945 poškodila kostel německá armáda, poté byl opět restaurován. Kostel tvoří gotické jednolodí s plochým závěrem se zazděnými širokými arkádami na severní straně. Jižnímu vstupu dominuje hlavní profilovaný portál. Vnitřek stavby je sklenut na šesticípou obkročnou klenbu na střední pilíř. Na stěnách a pilíři se nacházejí fragmenty maleb z 15. století.

Cheb - Kostel sv. Václava

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Kostel svatého Václava najdete v severním cípu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, naproti kostelu svatého Mikuláše. Kostel byl postaven v barokním slohu v letech 1674 až 1688, místo středověkého dominikánského kostela a konventu z počátku 14. století. Při přestavbě byl změněn půdorys středověké stavby a hlavní průčelí s honosným portálem orientováno do Kamenné ulice pod náměstím Krále Jiřího z Poděbrad. Z původního barokního vybavení se do dnešních dní dochovaly oltáře v kaplích a kazatelna. Hlavní neorenesanční oltář pochází z roku 1880.

Cheb - Kostel Zvěstování Panny Marie

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Kostel Zvěstování Panny Marie patří k nejstarším “halovým kostelům” na našem území. Pozdně gotický trojlodní kostel vznikl současně s přilehlým klášterem někdy v polovině 13. století. Ten roku 1270 zachvátil požár, který zničil také část kostela. I přesto, že nebyly opravy na kostele po požáru ještě hotové, byl již 26. dubna 1285 nově vysvěcen a o čtyři dny později v něm proběhla svatba českého krále Václava II. s Guttou, dcerou císaře Rudolfa I. Habsburského. Obnova byla dokončena někdy v první dekádě 14. století. Ještě o něco později byla postaveno 60 metrů vysoká věž, která celé stavbě dominuje.

Cheb - Františkánský klášter

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Původní klášter minoritů byl založen spolu s přilehlým kostelem Zvěstování Panny Marie kolem poloviny 13. století. V roce 1464 byl klášter nařízením papeže předán františkánům. V klášteře však nepřebývali jen mniši, ale také jejich řádové sestry klarisky, což bylo v tehdejší době velmi nevšední. Však prý také opat i abatyše důsledně hlídali, aby se přes zvýšené klášterní zdi ani nezahlédli. Františkáni v klášteře přebývali s menšími přestávkami až do roku 1951, kdy byli z Chebu vyhnáni tehdejším režimem. Klášter je přístupný veřejnosti od 1. května do 31. října denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Cheb - Západočeské divadlo v Chebu

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Na Chebsku se hrálo divadlo v němčině už v patnáctém století. Podle záznamů v místním archivu se zde od roku 1442 uváděla Hra chebská. Zachovalo se z ní 8312 veršů a patří ke světovým unikátům. Její provedení trvalo tři dny. V letech 1787-1850 se v Chebu hrálo většinou v sále staré radnice. Budova městského divadla v Chebu byla slavnostně otevřena 3. října 1874. Navrhl ji architekt V. Pröckel a postavil stavitel K. Haberzettel. Jako zahajovací představení byly uvedeny dvě části Schillerovy valdštejnské trilogie Valdštejnův tábor a Valdštejnova smrt.

Cheb - Fijo

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Každý druhý rok probíhá v Chebu mezinárodní festival dechových orchestrů mladých. Fijo Cheb je jediný festival svého druhu na území České republiky, má dlouhou tradici již od roku 1970 a těší se velké přízni obyvatel i návštěvníků a to nejen z regionu. Přehlídku dechových orchestrů, jejímž hřebem je slavnostní průvod kapel městem, doplňuje oblíbený doprovodný program, který vrcholí v areálu Krajinné výstavy, galashow, ohňostroj a mnoho dalšího. Letos (2014) od 26.6 do 29.6 se bude konat již 21. ročník tohoto mezinárodního festivalu.

Cheb - Chebské dvorky

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Krajský festival uměleckých projektů a výběr z aktuálního kulturního světa. Historické jádro města Chebu se každoročně stává centrem setkání umělců z Čech i ze zahraničí. Dvory, zahrady, uličky a zákoutí města ožijí divadelními představeními, filmovými projekcemi a koncerty. Představí se fotografové, výtvarníci, designéři ,umělecká seskupení i módní návrháři. Na zdech, plotech, zábradlích a na zemi se ocitnou fotografie, malby, grafické práce, plastiky i sochy. Pro malé i velké příznivce výtvarného umění budou připraveny tvůrčí dílny. Letošní 12. ročník začíná 11. 6. - 14. 6. 2014.

Cheb - Náměstíčko Růžový kopeček

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Růžový kopeček, náměstíčko které patří k nejromantičtějším zákoutím v Chebu na starém městě. Náměstíčko je průchozím místem a rozcestím při toulkách starým městem. Je možné se z něj dostat na Františkánské náměstí, kde uvidíte kostely dvou klášterů , františkánů a klarisek, na Jánské náměstí, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, ke hradu a dále pak na takzvanou krajinku v Poohří. V říjnu 1928 byla na Růžovém kopečku postavena kašna s plastikou sv. Mikuláše. Socha byla vzata z lapidária v Městském domě. Z kašny po letech opět tryská voda.

Cheb - Klášterní zahrada

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Dvůr františkánského kláštera u budovy státního archívu v zadní části Klášterní zahrady je dnes umístěna socha V.I.Lenina. Původně stála od roku 1979 na Leninově náměstí v Chebu (dnes nám. Milady Horákové) před chebským nádražím. Odstraněna byla na jaře 1990. Socha J.Fučíka stála od roku 1960 v nedalekých Františkových Lázních na Fučíkovo promenádě. Památník Na stráži míru původně stával v tehdejších Gottwaldových sadech v Chebu. Dnes se sochy nachází v lapidáriu ve dvoře za chebským františkánským klášterem, k vidění jsou právě z již zmíněné klášterní zahrady.

Cheb - Galerie 4, galerie fotografie

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Galerie 4 - galerie fotografie byla založena v roce 1985 v Kamenné ulici v Chebu v památkové rezervaci historického centra. Chebská galerie fotografie je největší a nejstarší stálou fotografickou galerií v České republice, ročně se zde koná 12 - 14 výstav. Galerie rovněž pořádá mezinárodní dílny dokumentární a výtvarné fotografie, dílny pro studenty fotografických a výtvarných škol a také Chebské dvorky. Členitost prostoru vytváří komorní atmosféru. V současné době představuje instalační set téměř 500 rámů různých rozměrů a materiálů.

Cheb - Valdštejnské slavnosti

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

Město Cheb pořádá Valdštejnské slavnosti každoročně od roku 2005. Valdštejnské slavnosti mají v Chebu však mnohem delší historii. Pobyt vévody a jeho vražda v Chebu byly s oblibou připomínány již začátkem minulého století. Novodobé chebské Valdštejnské slavnosti se těší přízni jak obyvatel Chebu, tak i turistů z ČR i ze zahraničí. V programu slavností, který je skutečně bohatý, si najde každý to své. A to ať už se jedná o rekonstrukce momentů z Valdštejnova pobytu v Chebu, slavnostní průvody, historický jarmark na náměstí nebo další kulturní akce.

Milíkov - Kostel sv. Šimona a Judy

   Kemp Stebnice     Kemp Stebnice     Kemp Stebnice

V Milíkově stával kdysi zámek, ke kterému patřila četná hospodářská stavení. Zámecká kaple s rodinnou hrobkou se nacházela stranou zámku a byla osmistěnná. V roce 1787 byla tato kaple přestavěna a stala se základem farního kostela sv. Šimona a Judy. Se vznikem farnosti byl v Milíkově v roce1814 založen i křesťanský hřbitov. V dubnu roku 1820 vypukl v místní palírně lihu požár, který zničil 41 domů, zámek a kostel. Kostel se podařilo znovu obnovit, zatímco zámecké budovy dále postupně chátraly. Obec Milíkov je vzdálena cca 10 km od kempu Stebnice.Poděkování stálým sponzorům naší každoroční akce 1. Máj aneb bylo nebylo..!?

www.kempstebnice.cz | stránky připravil Roman Paulus